Blackjack

Blackjack er et av de eldste casinospillene i verden. I dag er det et av de aller største bankspillene som fins. Med bankspill mener man spill hvor man spiller kun mot huset eller banken, altså man spiller ikke mot de andre spillerene på bordet. Blackjack er også kjent som 21. Tallet 21 stammer fra spillets hovedregel som er å oppnå en kombinasjon av kortene som samlet er så nære 21 som mulig. Får spiller eller banken en hånd som teller nøyaktig 21 har man oppnådd en såkalt Blackjack. Spillet har alltid vært populært da det er et av de spillene hvor spillere anses å ha best mulighet til å vinne over banken, eller casinoet. I sin tidlige barndom var spillet en stor favoritt blant kortellere, eller korttellere som vi kaller dem i Norge.

Korttellere er personer med en ekstremt god hukommelse, som teller alle kort dealer har delt ut og dermed kan øke sine egne vinnersjanser da de vet nogenlunde hvilke kort som er igjen i kortstokken til enhver tid. Korttelling er ulovlig ved alle casinoer og blir man tatt vil man bli forvist fra casinoet. Casinoet på sin side har gått bort fra å spille blackjack med bare en kortstokk. Skal man klare å telle seg til en fordel i blackjack i dag må man kunne telle både 3 og 4 hele kortstokker. Selv om casinoer har økt antall kortstokker kan selv en amatørspiller med litt øvelse redusere bankens fordel til under 1%. Det hele innebærer at man må lære seg de ulike strategiene bak stå, doble, splitte kort og forsikring. Lærer man se disse relativt enkle strategiene vil ens bankroll vare mye lengre.

Grunnregler i blackjack

Blackjack spilles som vi allerede har nevnt med en eller flere kortstokker. På de fleste casinoer kan du forvente at det er 3-4 kortstokker i bruk. Alle kortstokkene består av de 52 standardkortene man bruker i de fleste kortspill. Med andre ord er alle jokere fjernet fra stokken.

Alle kortene i blackjack er tildelt en egen verdi. Kortene fra to til ti har verdien som det står på kortet, altså to teller to, og syv teller syv. Kortene knekt, dame og konge har alle samme verdi; 10. Det siste kortet som da gjenstår er ess, og det er også det eneste kortet i blackjack som kan telles med to ulike verdier. Ess kan telles som 11, eller det kan telles som 1, og spilleren kan velge den verdien som passer sin hånd best.

Formålet med spillet er å oppnå en kombinasjon av kort som teller så nært 21 som mulig. Går man over 21 har man tapt uansett hva banken oppnår. Den aller beste hånden man kan oppnå i blackjack er 21 med hjelp av bare to kort. Dette kan bare oppnås om man får en ess og et kort som teller ti. Klarer man dette har man oppnådd det som innen spillet er kjent som en blackjack.

Gevinst utbetaling i blackjack

Blackjack er ikke noe komplisert spill å lære seg, det hele er egentlig utrolig enkelt. Det gjelder også når det kommer til gevinstutbetalingen, for vinner du en hånd mot banken dobler du din egen innsats. Har du plassert et bet på 100 kroner og ender opp med å få en bedre kombinasjon av kort enn det banken klarer, får du tilbake din innsats på 100 kroner, pluss 100 kroner i gevinst. Det er kun om du vinner med en blackjackhånd at du vinner mer. Om du er så heldig at du treffer en ess og et kort som teller ti, har du som vi nevnte ovenfor oppnådd en blackjack og denne betaler en gevinst på 3-2.

Satser du hundre kroner, må banken betale deg tilbake de hundre du satset, pluss 125 kroner ekstra. Det er mulig at spillet også ender opp som uavgjort. Dette skjer ikke ofte, men skulle både spiller og banken ende opp med en hånd med samme verdi, ender spillet uavgjort og du som spiller får tilbake innsatsen. Grunnen til at uavgjort en noe uvanlig i blackjack er at så snart du som spiller har mottatt alle dine kort, må dealer/banken fortsette å dra kort til de enten har slått din hånd eller gått over 21 og dermed tapt.

Uttrykk man må kunne

I blackjack er det ikke mange uttrykk man må kunne. Som sagt er det et enkelt spill å lære seg. Hit, er hva man sier om man vil ha et kort til.

Stand, betyr at man er fornøyd med sine kort og ikke ønsker å motta flere kort fra dealer. Har man fått utdelt kort som teller 16, eller 17 bør man nesten uansett si stand.

Bust, er uttrykket for en hånd der kortene totalt teller over 21.

Double down eller split. Etter at du har snudd dine to kort kan du velge å doble din originale innsats, og motta kun et kort til. Eller du kan splitte de to kortene om de er like. F.eks. Om du har to ess eller to konger. Om du velger en split kan du også doble innsatsen, slik at du i realiteten spiller to hender mot dealers ene hånd.